- Om det ikke en historisk dag, så er det en merkedag, innleder kommunedirektør Frank Hauge.

- Vi er glade for at vi har kommet dit vi er nå og at vi kan signere en kontrakt. Det er en vesentlig del av tjenestetilbudet for innbyggerne i Løten kommune som skal dekkes med denne kontrakten. Vi har også vært opptatt av at valget skal medføre en ønsket utvikling av sentrum og det føler vi at vi også har oppnådd gjennom denne konkurransen. Vi er veldig glade for at vi nå har kommet fram til det tidspunktet hvor vi skal undertegne, fortsatte han.

Viktig utvikling

Syljuåsen AS har tiltenkt to nye bygninger i Stasjonsvegen 7 og 9 på inntil tre og fire etasjer hvor den ene blokka vil romme lokaler for forretning- og kontor, mens den andre blokka skal avsettes til bolig og romme ca. 20 nye boenheter

For Løten kommune sin del var lokaliseringen av bygget som skal romme legesentrene viktig sett i forhold til sentrumsfunksjoner, og som bidrag til sentrumsutviklingen i Løten. En leieavtale vil gi et godt bidrag til sentrumsutvikling for utbyggere som vil bidra til å fornye Løten sentrum. 

- Tomta har lenge vært på agendaen og vi må være ærlige om at vi har hatt et sterkt ønske om å bidra til utvikling her. Skal vi få til en god sentrumsutvikling må vi begynne i kjernen. Dette er den mest sentrale tomta i sentrum hvor det er lite aktivitet i forhold til potensiale, sier kommunedirketøren. 

De siste årene har det blitt et stort tilfang av nye leiligheter i sentrum og det har vært positivt for Løten. Det gir større valgmuligheter og fleksibilitet. Med utbyggingen av Stasjonvegen 7 og 9 vil det komme inntil 20 nye boenheter i sentrum. 

Bredt tilbud

Syljuåsen AS har signert avtaler med Coop Extra, Vinmonopolet og Vitus Apotek i tillegg til kontrakten med Løten kommune. Nå gleder de seg til å komme i gang med bygget.

- Vi har opplevd konkurransen som spennende og fin å være med på. Et ryddig grunnlag i starten ga en tydelig plan om hvordan dette skulle gjennomføres. Det er en type konkurranse som jeg liker, som gir mulighet til å tenke litt bredere, sier prosjekteringsleder Kjetil Kjærnes.

Prosjektutvikler Hans Otto Engeloug mener bygget passer godt inn i deres prosjektportefølje.

- Så er det artig med noe på hjemmebane, smiler løtensokningen. 

- Dette blir veldig spennende. Det er en skikkelig lagseier å nå opp i denne konkurransen. Vi er veldige glade for å kunne komme i gang nå, sier daglig leder i Syljuåsen AS, Steffen Haugen. 

Reguleringsplanen ligger ute på høring med høringsfrist 10. februar 2023. Syljuåsen AS sikter på sluttbehandling i kommunestyret 22.mars 2023.