I første kvartal av 2023 har vi blitt 27 flere innbyggere i Løten. Dette tallet består av disse bestanddelene:

  • Fødte: 8
  • Døde: 21
  • Fødselsoverskudd: -13
  • Innvandring: 35
  • Utvandring: 5
  • Innflytting: 93
  • Utflytting: 83
  • Nettoinnflytting: 40
  • Folkevekst: 27

- Det er gledelig at befolkningstallene fortsetter å stige. Det er en kombinasjon av vekst i høyere innflytting innenlands enn utflytting samt en fortsatt høy innvandring. 
Vi er en vekstkommune i en vekstregion, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. 

Landsgjennomsnittet i vekst er 0,28% og Løten har en vekst på 0,34%, altså over landsgjennomsnittet.

- Det er gode tall. Vi er eneste kommune i Hamarregionen som vokser mer enn landsgjennomsnittet, smiler ordføreren. 

Innbyggertallet i kommunen er nå 7863.