I lovens formålsparagraf står det blant annet at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker- og at loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for- og kunnskap om hunder. Det er nå innført pålegg om at hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse om hundens adferd, og skal bidra til å forebygge uheldige situasjoner eller skader. Loven er nå mer omfattende og detaljert, samt at den styrker politiets muligheter til å gripe inn i problematisk hundehold.

Det er også innført mulighet for overtredelsesgebyr ved brudd på båndtvangbestemmelsene (nasjonale og kommunale). Løten kommune har egen forskrift knyttet til båndtvang for hund.

Oppdatert hundelov kan leses her