Løten kommune har avtale om legevakttjenester med Hedemarken legevakt. Dersom du bor eller oppholder deg i Løten kommune og trenger legevakt er det til legevakta i Ottestad du skal henvende deg. Hedmarken Interkommunale Legevakt har adresse Tunbekkvegen 8, 2312 Ottestad.

Hedmarken Interkommunale Legevakt har telefonnummer 116 117. 
Ta alltid kontakt på telefon før du oppsøker legevakten. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. 

Når du trenger hjelp

  • Ring fastlegen i åpningstiden, også når det gjelder akutte henvendelser
  • Ring legevakten når fastlegen ikke er åpen og du trenger hjelp som ikke kan vente til fastlegen åpner
  • Ring 113 når det er akutt og står om liv

Ring alltid 113 ved ulykker og om du opplever symptomer som:

  • Lammelser i arm eller ansikt eller vansker med å gå
  • Plutselige språkforstyrrelser, som utydelig tale eller vansker med å finne ord
  • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
  • Brystsmerter i mer enn fem minutt

lege med stetoskop 
Illustrasjonsfoto: Marius Græsby