I kommunestyretmøtet 8. februar ble det vedtatt å avvikle den interkommunale PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Det samme vedtaket ble gjort i Hamar og Stange kommuner. Nå jobber alle de tre kommunene med å opprette sin egen PP-tjeneste. I Løten er det behov for flere stillinger i PP-tjenesten: PP-rådgivere og et toårig engasjement på 50 % som spesialpedagog, som ble vedtatt av kommunestyret.

- Vi har mange og gode søkere, med gode kvalifikasjoner, på stillingene, smiler Kjeverud, som gleder seg til at de hun ansetter skal være med og utvikle PP-tjenesten i Løten. 

- Et helt klart mål fra min side er at alle ansatte i PP-tjenesten skal jobbe tett opp mot barnehage og skole og være mye ute i tjenesten der ungene er. Det er det som ikke har vært bra nok før. Tjenesten har vært langt unna. Den nye PP-tjenesten i Løten skal jobbe tett ute i barnehage og skole med direkte jobbing med unger, og med råd og veiledning til de ansatte, sier Kjeverud. 

Tverrfaglig samarbeid

PP-tjeneste er lovpålagt. Den nye PP-tjenesten i Løten vil ledes av virksomhetsleder for Barn, unge og familie og ligge under dette virksomhetsområdet.

- Det er en klar mening med dette: vi ønsker tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, skole, barnevern, helsestasjon, kommunepsykolog, tildelingsteamet, fysioterapeut med flere.  Vi ønsker å jobbe litt nytt og å utvikle et enda sterkere tverrfaglig samarbeid mellom barn, unge og familie i Løten. Det er det vi tenker at gjør dette bra - det blir et godt tverrfaglig samarbeid, smiler Kjeverud. 

PP-tjenesten skal betjene både skole og barnehage. 

- Målsettingen er at dette skal bli et veldig bra tilbud. Dette er også i tråd med den nye oppvekstreformen. Jeg tror at dette blir til barnets beste. Nærhet er et nøkkelord, avslutter Kjeverud. 

Glade barn i vinduet

Foto: Ricardofoto