Dette er fordi kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart og registrere tiltaket i matrikkelen (offentlig register for bygninger) med byggets bruksareal og bebygde areal.

Du gir beskjed til kommunen ved å fylle ut skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt».

Last ned skjemaet her (PDF, 909KB)

For at kommunen skal være sikre på at tiltaket er unntatt søknadsplikt ber vi om at følgende vedlegges skjemaet:

  • Et situasjonskart som viser tiltakets plassering og avstand til nabogrense og nærliggende bygninger. 
  • Tegning eller bilde som viser tiltakets karakter (plantegning og fasadetegning) og viktigste mål. Husk møne og gesimshøyde.

Dersom du lurer på om et tiltak er søknadspliktig eller ikke, kan du gå inn på kommunenes hjemmesider for å lese mer om dette. Du kan også ta kontakt med en av byggesaksbehandlerne i kommunen på e-post eller telefon.

Les mer om byggesak her