- Jeg synes det er stort å være her og at vi får en konkret satsing på en viktig strekning. Togtilbudet skal bli betydelig styrka. Får vi godstransport over til jernbanen, blir det færre lastebiler på vegen. Dette blir et stort løft som vil føre til mer punktlighet og flere avganger, sier statsministeren. 

Sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og samferdselminister Jon-Ivar Nygård delte statsminister nyheten om at det er satt av 10 milliarder kroner til oppgradering av Dovrebanen. 

tre menn med masse pressefolk foran
Fra venstre: Jon-Ivar Nygård, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum

- Det er en fantastisk dag for Innlandet. Vi setter også av penger til å fornye stasjonsområdet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Samferdselminister Jon-Ivar Nygård sier at det skal bygges flere krysningsspor og infrastrukturen rundt stasjonen skal oppgraderes.

- Vi skal løse flaskehalsen i Hamar gjennom prosjektet.

Nygård sier også de satser på rask oppstart i arbeidet med kryssende spor. 

- Store deler av satsningene ligger inne i første seksårsperiode i NTP, sier han. 

Statsministeren trakk fram at det er utfordringer i bygg og anleggsbransjen. Nå får fagfolk mulighet til å bygge her.

to glade menn i svart jakke

Glade ordførere

Ordførere Marte Larsen Tønseth og Vigdis Stensby i Hamar er veldig glade for nyhetene.

- Prosjektet styrker virkelig nord-sør-aksen, og ikke minst det å utbedre enkeltstrekninger for å øke kapasiteten for personer og gods. Sett i sammenheng med Rørosbanen og Solørbanen er det en gedigen utvikling av bane i vårt område, sier Marte Larsen Tønseth. 

- Dette er en kjempenyhet for hele Innlandet og vi kan få en trafikkavvikling vi ikke kan forestille oss. Det blir hyppigere togavganger og enklere å komme seg fra Hamar og videre nordover og sørover. Vi i Hamar har jo 175-års jubileum i år, så det skulle bare mangler om vi ikke fikk en sånn gave, ler Stensby. 

to damer deler ut boller og kaffe

De blide ordførerne serverte boller, kvikklunsj og kaffe til de fremmøtte. Marte gikk rundt og bød på kaffe fra en ryggsekk, noe som virkelig slo an!

to damer som tar selfie foran tog