Lengden på anleggsperioden er avhengig av været. 

- Vi anslår to til tre uker, Erik Adolfsen virksomhetsleder Eiendom i Løten kommune. Vi opplyser om at det kan forekomme ikke-støyende arbeid på helg på anleggsområdet. 

Stengt parkeringsplass og bane

Parkeringsplassen ved Løten ungdomsskole vil bli stengt i anleggsperioden. De som pleier å benytte denne plassen må parkere ved Løtenhallen.. 

Hele kunstgressbana vil være stengt i anleggsperioden. Det er ikke lov til å bevege seg i anleggsområdet. Vi vil opplyse her på nettsiden når banen åpner igjen for bruk. 

Støtte til miljøvennlige løsninger

Løten kommune har fått 270 000 kroner i støtte fra Handelens miljøfond til tiltakene som skal hindre granulatflukt. Handelens miljøfond støtter prosjekter som forebygger og fjerner plastforsøpling, øker ressursutnyttelse og gjenvinning av plast, og reduserer plastbruk, herunder plastbæreposer. Fondet finansieres gjennom medlemsbutikkene som betaler 2 kroner for hver plastbærepose de omsetter i Norge. Fondets visjon er: Plast i kretsløp – ikke i naturen. Dette er et samarbeid mellom Handelens Miljøfond og Norges Fotballforbund.

hvit logo på grønn bunn

Løten kommune har fått 66 608 kroner i andre tildelingsrunde til å skifte ut lyset til LED. Grønt lys for idretten er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Sparebankstiftelsen DNB hvor man ønsker å se at idretten går foran i det grønne skiftet, og at det blir et spleiselag mellom det private, det offentlige og det frivillige for å bli mer bærekraftig. Hittil har prosjektet vært en stor suksess, med omtrent 9,5 millioner kroner utbetalt i første tildelingsrunde.

Det er også søkt spillemidler til anlegget.

Det gamle dekket resirkuleres

Kunstgressbana i Løten idrettspark har vært i bruk siden 2009. Den har anlegg for undervarme og det er Løten fotballklubb som har ansvar for (- og betaler for) vinterdrift. Banen har gummigranulat og sand som innfyll i kunstgresset. Levetiden til et kunstgressdekke er avhengig av bruk, drift og type kunstgress/innfyll. Bana i Løten er i bruk cirka 1800 timer i året. Nå skal dekket byttes ut etter mange års bruk. 

Det er Boma entreprenør som skal gjøre grunnarbeidet. Unisport Skandinavia har ansvar for å legge nytt dekke og de har med seg H.G.O. fra Nederland som legger nytt kunstgress ved bruk av el-maskiner. Det gamle kunstgressdekket tas av, rulles sammen og fraktes til Danmark. 

- Alt blir resirkulert. Rematch separerer sand og gummi (som gjenbrukes til sand- og gummiprodukter), og gresset males opp og gjenbrukes til andre plastprodukter, sier Rune Midtlie fra Unisport Skandinavia. 

tre menn på kunstgressbane
Fra venstre: Erik Adolfsen, virksomhetsleder Eiendom, Håvard Nyland, vaktmester i Løten idrettspark og Ole Eskild Dahlstrøm, idrettskonsulent.

Valg av løsning

Kunstgress med ulike varianter av organisk innfyll er utviklet de siste årene og har blitt et alternativ i enkelte kommuner som ikke vil ha mikroplast på sine kunstgressbaner. Organisk innfyll kan være sand, olivenstein, kokos, hamp, bjørk eller kork – eventuelt ulike blandinger av disse. Alternativ kan også være et kunstgress helt uten innfyll.

Ifølge Norges fotballforbund og Kulturdepartementet finnes det likevel ikke et bedre alternativ til plastholdig innfyll for vinterdrevne baner i vårt område. Per dato er kunstgressbaner med gummigranulat både den beste og den billigste løsningen.

Løten kommune er opptatt av gode og bærekraftige løsninger.

- Det gjøres en rekke tiltak for å hindre granulatflukt, sier Kari Nilssen, kultursjef i Løten kommune. 

Det legges en tett kant på 20 cm rundt hele bana, det blir oppsamlere i alle sluk, gode sluser og viktig skilting. Og snøen som brøytes skal legges på innsiden av gjerdet.

- Vi legger også godt til rette for at brukere av banen skal børste av seg granulat før de går av bana. Børster har vi hatt hele tiden, men vi oppfordrer brukerne til å bli enda flinkere til å bruke dem, sier hun.

Nå vil også alle fire sluser få rister hvor granulat som børstes av fanges opp og kan legges tilbake der det hører hjemme, nemlig på banen.

Vi informerer også jevnlig brukerne om dette, i tillegg blir det infoskilt om dette i alle sluser.

Krav i Forurensningsforskriftens §23A som skal hindre granulatflukt ivaretas dermed på en meget god måte.

Utrulling av kunstgress
Illustrasjonsbilde fra 2009 da kunstgressbana ble laget.