- Vi er inne i et fagområde som er preget av gammel historie, begynner Odd. 
Han er veldig interessert i den historiske delen av jobben og er klar til å ta oss med i en historietime om eiendommer og kart. 

- Den første flyfotograferinga utenfor tettbygde strøk ble gjennomført i 1965. Det tok to-tre år før de første kartblada kom og da hadde det jo skjedd mye allerede. Den gangen fantes det ikke kart. Et av intervjuobjektene i oppgaven vår var sjeleglad for at han i det hele tatt fikk kart, forteller Odd. 

Oppgaven han snakker om er masteroppgaven han leverte i januar. Den omhandlet kvalitet i kart. Han og makkeren kom fram til at det finnes mye feil i matrikkelen og det som har sin opprinnelse i økonomiske kart som skulle dekke områder utenfor tettbygde strøk. 

- Når folk kikker i kartet og ser at eiendommen er slik og sånn så må man håndtere det med forsiktighet. Det har noe med hvordan karta ble til. Det gikk i ekstremfart, sier Odd.
For når det ble bestemt at det skulle lages kart så skulle det bli gjort i en fart og kvaliteten ble deretter.
 

Mann med oppmålingsutstyr

Union og krig

Odd er kunnskapsrik og deler gjerne. I 1814 frigjorde Norge seg fra Danmark og man mistet dermed all kompetanse på kartproduksjon. I 1815 besluttet Stortinget å avslutte kartproduksjon i Norge. Det fantes verken penger eller kunnskap til slikt. 

- Tyskerne lagde kart under krigen - de hadde jo behov for det. Hvis du går inn på Kartverket sin hjemmeside finner du kart fra den gang. Den politiske situasjonen påvirket kartproduksjonen, forteller Odd. 

Dagens digitale kart bygger på flyfotoene fra 1965 og det er mange feil og mangler utenfor tettbygde strøk. Odd har jobbet med eiendomsoppmåling i Løten kommune i 15 år og mye av jobben har vært å rett opp i disse feilene. I 1980 kom delingsloven, som innebar at kommunen skulle begynne å måle opp grenser. Da ble det opprettet en landmålerstilling her i Løten. 

Avtalefriheten råder

Prinsippet om avtalefrihet går tilbake til 1687. På eksisterende grenser er det partene som har ansvaret for sine egne grenser.

- Kommunen gir et tilbud for å måle de, forutsatt at partene blir enige, og legge de inn i matrikkelen og produsere matrikkelbrev, forteller Odd, og legger til:

- Hvis partene er uenige om hvordan det egentlig er så har ikke jeg muligheten til å diktere noe som helst ovenfor partene. Neste nivå er Tingretten eller Jordskifteretten. 

Oppmålingsutstyr og kart

- Det er partene som styrer en sak om grenser i henhold til prinsippet om avtalefrihet, sier Odd.

Når det gjelder fradelinger, altså oppretting av nye eiendommer, så gjelder både kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, jordloven og plan- og bygningsloven. Oppmåling av eiendommer kalles oppmålingsforretning. Hvis du vil se på grenser i kartet kan du gjøre dette i kartportalen. 

Se i kartet her

Grensene har ulike farger i kartet. De angir kvaliteten på grensene. Grønt er best, da er grensene målt med en nøyaktighet på pluss minus 10 cm. 

- Hvis det er koordinater på grensene så kan vi rekonstruere dem ved bruk av gps. Det kan vi ikke med de grensene som er av dårligere kvalitet, sier Odd.

Nå skal Odd ta fatt på nye utfordringer og derfor trenger Løten kommune deg som har samme glød og interesse for faget som Odd har. 

- Du må ha en uselvisk oppfatning, slik at du setter pris på å hjelpe folk. Man bidrar til at eiendomstvister blir avklart, sier han.
I jobben har han truffet masse mennesker og blitt godt kjent i kommunen.

- Det kan jo være at noen er glade for at jeg forsvinner, ler han med sin karakteristiske latter.

- Du sitter på en veldig viktig funksjon. Hvis du ikke oppretter eiendommer så skjer det ikke noe i kommunen, sier Odd, og legger til at en fin del av jobben er å bistå mennesker. 

Så om du ønsker deg varierte oppgaver innenfor fagfeltet eiendomslandmåling, hvor geodata brukes som kobling til digitale løsninger i morgendagens samfunn, og du vil ha stor frihet, men også tydelig ansvar innenfor egne fagområder, så kan du sende inn en søknad. Søknadsfristen er 22. juni.