Representanteter fra Norsvin, Fjøssystemer og deres underentreprenører, kommune, almenning og andre var samlet for å markere at Norsvin og Fjøssystemer er halvveis ferdig med å bygge kanskje verdens mest moderne grisefjøs i Brattbakken i Løten. Prosjektleder i Norsvin, Jørn Jørgensen, fullroser Løten kommune for deres raske saksbehandlingstid.

- Reguleringsplanen gikk unna på rekordtid, sier Jørgensen. 

Grunnarbeidet startet 3. oktober 2022 og byggingen av selve bygget startet opp i mai. Nå har et grisefjøs på 4500 m2 reist seg på den store næringstomta som Løiten Almenning har solgt til formålet. For ordfører Marte Larsen Tønseth er det stort å kunne være vertskap for et avlsarbeid som er viktig for hele verden.

- Det er fint at det skjer i en landbrukskommune som Løten. Plasseringa er valgt med tanke på biosikkerhet, forteller hun. 

Det vil anslagsvis bli 10 lokale arbeidsplasser på stedet, som vil romme 1700 råner om gangen.

Leverer kvalitet

Det er Anette Westad Karterud fra Norsvin Delta som vil være leder på det nye rånetestanlegget. Her skal det innom 5000 råner til testing hvert år.

- De er inne cirka 120 dager til test. Da øker de i vekt fra 40 til 130 kilo, forteller Westad Karterud. 

Hun er tydelig på at kvalitet er et nøkkelord i det daglige arbeidet i Norsvin Delta.

dame som står og holder en mikrofon

- Vi vil som et minimum videreføre den kvaliteten vi har, og helst øke den, sier hun, som gleder seg over at de skal flytte inn i et moderne fjøs som kan gjøre det mindre fysisk krevende å ha dette som arbeidsplass. Hun innrømmer også at hun og de andre ansatte er spent på omstillingen de skal igjennom når den nye stasjonen skal tas i bruk.

- Vi gleder oss, og gruer oss litt. Vi er veldig spente på hvordan den nye arbeidshverdagen blir, smiler hun.

Forsterker vår posisjon i verden

Administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes, mener det nye anlegget i Løten vil være med å ytterligere forsterke Norsvins posisjon i verden. 

- Det er 130 millioner griser i verden som har Norsvin-gener, forteller han.

I Norge er tallet 1,6 millioner. Norsvin er nummer to i verden på svinegenetikk og deres nye satsing gir de en betydelig økt konkurransekraft på genetikk i verden. 

- Fjøset er en viktig milepæl i arbeidet for å nå Norsvin sine mål. Det er et hus fullspekket med moderne teknologi, avslutter han.

To personer som ser på plantegning