Premien er et dagskort i Ankerskogen svømmehall. Det kan hentes i Servicekontoret mot innlevert klippekort.

Alle over 16 år som har kvittert på ti poster er med i trekningen av premier fra Hamar og Hedemarken turistforening. Det oppfordres til å levere inn klippekortet uansett hvor mange poster man har tatt, for å se hvor mange som benytter seg av tilbudet. 

Turpostsesongen varer fram til og med 15. oktober. 

Her finner du årets turpostbrosjyre