Nå kan du søke på disse midlene.

Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge i kommunen. Alle gode formål, aktiviteter eller utstyr som barn og unge delta i og ha nytte av vil bli prioritert.

Søknadsfrist: 25. april 2024.

Søk midler her