Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling/knoppskyting. Maks støtte er 50% av investeringen begrenset oppad til kr 50 000,-.

Tiltaket det søkes støtte til skal bidra til næringsetablering, verdiskaping og sysselsetting. Søknadene prioriteres etter kommunens strategiske satsingsområder.

Her finner du søknadsskjemaet både i word-format og pdf.

Word (DOC, 101KB)

PDF (40KB)

Søknaden sendes til postmottak i Løten kommune - post@loten.kommune.no.

Søknadsfristen er 1. mai 2024.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med

Berte Sollerud Helgestad, næringskontakt, Løten kommune/forretningsutvikler, Hamarregionen utvikling. Tlf.: 99512512.