Spillemidler er overskuddet fra spillene som administreres og drives av Norsk Tipping. Overskuddet fordeles til ulike allmennyttige formål. Du kan søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet eller kulturarenaer. 

Før du sender inn søknaden

Planlegger du å bygge eller rehabilitere et idretts- eller kulturanlegg? Da må du ta kontakt med kommunen før 1. september. Send en e-post til Løten kommune v/kultur: post@loten.kommune.no 

Vi kontakter deg for videre veiledning slik at søknaden er mest mulig komplett før den skal leveres innen 1. oktober. I tilfeller der søknaden er godkjent, men hvor søker ikke har fått tildelt midlene, må søknaden fornyes innen 1. oktober årlig frem til tildeling.

Veiledning og bestemmelser

Kulturdepartementet har laget en god veiledning til hvordan søke spillemidler, både til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, lokale kulturarenaer og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.  Her finner du veiledningene:

Veiledning og bestemmelser

Innlandet fylkeskommune har egne retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer. Du finner retningslinjene for tilskudd til kulturarenaer her.

Send inn søknaden

Alle søknader, inkludert gjentatte og fornyede søknader, leveres digitalt via anleggsregisteret.no. Søknadsfrist er 1. oktober.

Send inn søkad her

Lurer du på noe? Ta kontakt med idrettskonsulent Ole Eskild Dahlstrøm, tlf. 95 29 47 97 / Send e-post til Ole Eskild