Det å være nattravn betyr å være synlig til stede i lokalsamfunnet, som edru voksne, på ungdommenes premisser der hvor de ferdes. Nattravnene er med på å gjøre bygda vår tryggere for barn og unge som ferdes ute på kvelds og nattetid. Bli med som nattravn, og sett ditt preg på det offentlige rom i Løten sentrum og omegn. 

Meld fra til nattravnkontaktene med telefon nr. og adresse, så finner vi en kveld det passer for deg.

Nattravning starter opp 30. april (det blir ikke satt opp nattravning hver helg).

Kontakt:

Ungdomskontakt
Mona M Nygaard.
917 46 722
mona.nygaard@loten.kommune.no

Fau Løten ungdomsskole
Mari Søby
917 79 714  
marisoeb@iclaud.com