Løten kommune skifter ut 60 år gamle vann- og avløpsledninger i Brenneriroa, og Statens vegvesen skal fornye signalanlegg, busslommer og fortau i krysset.

I oktober ble det oppdaget gammel forurensning i krysset.

- Utskifting og bortkjøring av disse massene har forsinket prosjektet noe, men nå er vi tilbake i rute igjen, sier virksomhetsleder Erik Adolfsen i Løten kommune.

Alt av rør og kabler i bakken og arbeidene i Brennerivegen blir ferdig til jul, og det åpnes for trafikk gjennom krysset igjen.

I januar blir gang- og sykkelveg og busslomme i Chausseen ved ny butikk ferdigstilt. I denne perioden blir det omkjøring bak den gamle butikken i Brenneriroa.

- For å få god kvalitet på arbeidene har vi valgt å utsette byggingen av gang- og sykkelveg langs Budorvegen og fortau inn mot krysset til våren. Uforutsett forurensning i grunnen har gitt oss forsinkelser, og det er bedre å få sluttført anlegget med god kvalitet til våren enn å haste seg til et dårlig resultat i vinter, sier Erik Adolfsen i Løten kommune og Arne Meland i Statens vegvesen.