- Det er veldig populært med nye leker. De er artige og de finnes ikke andre steder, smiler Nikoline. 

Hun leker i klatrestativet sammen med vennene sine. På alle de nye lekeapparatene kryr det av unger. Basketballbana er særdeles populær, det samme med UFO-huska. Rektor Aril Normann ser seg rundt og smiler. 

barn som spiller basketball

- Vi har fått til et bra uteområde. Det har blitt rikere, sier han. 

Samarbeid mellom FAU og kommunen

Løten kommune har tidligere avsatt penger til oppgradering av uteområdene på skolene. Nå var det Østvang sin tur.

FAU ved skolen har lenge ønsket ballbinger på skoleområdet, men dette måtte de gå vekk fra i denne omgang på grunn av at det var utenfor økonomisk rekkevidde. 

Prosessen med oppgradering av uteområdet på Østvang startet høsten 2022. Det har vært dialog mellom FAU ved Østvang skole, elevrådet og de ansatte ved skolen. FAU stilte opp med 200 000 kroner og en forutsetning: at noen av lekeapparatene ble plassert på SFO sitt område. Det ble foretatt befaringer før det ble framsatt ønsker og gjort kostnadsberegninger. Kostnadene på lekeapparater er ganske høye, men med en million kroner fra Løten kommune ble det nok til flere nye elementer i skolegården. 

- Vi er glad for at det ble satt av midler til å oppgradere uteområdet, sier Normann. Han opplever at ungene tar i bruk apparatene og leker fint. 

- Vi ser at det er mindre konflikter i friminuttene fordi de er mer aktiviserte. 

barn som henger i et lekeapparat

Det har vært fokus på å ha apparater som passer for alle aldersgrupper og funksjonsnivåer. De ble ferdige med beregninger i mai og i september ble installasjon igangsatt. Nå står lekeapparatene klare. Jordmassene som måtte flyttes er brukt for å lage en bedre slutt på akebakken og det er bygget nytt gjerne ved enden av bakken. Kassene som lekeapparatene kom i er tatt i bruk i den nye skolehagen. De gjør dette bevisst for å lære elevene om gjenbruk. 

Rundt på området er det bare lovord å høre om de nye tilskuddene i skolegården. "Det er mange bra lekeapparater" og "De er kjempegøy å leke med" går igjen. De leker krokodiller, klatrer, sklir og snurrer. I et rødt hjul som går rundt og rundt slenger de seg på i fart. Ifølge Iris er dette et bra lekeapparat.

- Man kan gjøre mange ting på den, avslutter hun med et smil.