De har ikke vært her særlig lenge. 1. august ble Løten PPT opprettet og 1.oktober gikk Mia Sønsteby Ekse, Junhild Grønnevik Stavland og Tone Sållmann inn dørene i Løten kommune for første gang. Med seg på laget har de også Anita Haave Jensen. Oppgaven de har fått er å bygge opp Løten PPT helt fra bunnen av. De legger ikke skjul på at det er en krevende og spennende oppgave. 

- Det er en omfattende prosess. Det tar tid å bygge opp noe helt fra skratch, sier Junhild.

- Ja, det er mye organisering og planlegging for å komme i gang, supplerer Mia. 

Til tross for dette har de allerede vært på en besøksrunde i barnehager og skoler.

- Vi jobber med å bli kjent med kommunen, og at folk skal bli kjent med oss, sier Tone, som forøvrig ikke er ny i Løten.

- Jeg har jobbet i barnehage her tidligere, smiler hun. 

Bred faglig bakgrunn

PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Mia er lederen for Løten PPT og hun har jobbet både som logoped og PP-rådgiver tidligere. Hun kommer rett fra PP-tjenesten i en annen kommune. Junhild har tidligere jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien. Det har også Tone, som i tillegg har jobbet i PP-tjenesten og barnehage tidligere. Anita har jobbet i Løten kommune i flere år. Hun får en ny rolle i nye Løten PPT, men fortsetter å jobbe ut mot barnehagene. I tillegg er de i en ansettelsesprosess hvor de har som mål å få på plass en spesialpedagog i 50 % prosjektstilling over to år som skal være en del av PP-tjenesten og jobbe ut mot barnehagene. 

tre damer som står i en korridor

Vil være tilgjengelige

Målet til damene er på sikt å bli en optimalt fungerende PP-tjeneste. Dit gjenstår det litt arbeid. 

- Det tar tid med nye prosesser og det tar tid å lage en god tjeneste. Vi gjør dette parallelt med at vi også har kontakt med foreldrene i barnehage og skole, sier Tone. 

- Vi ønsker å være en enhetlig tjeneste, tilgjengelige og tett på . Vi vil kjenne skole og barnehage godt, og at det skal være lav terskel for å kontakte oss. Vi er skole og barnehage sitt støttesystem, sier Mia. 

Både barnehager og skoler har faste møtepunkter med PPT, men om du lurer på noe er det bare å ta kontakt med damene.