Teknisk drift har jobbet tett opp mot leverandør av nytt driftskontrollanlegg etter anskaffelse. Arbeidet har sett på potensiale i levert produkt og hvordan vi aktivt kan videre utvikle og dertil se på ny muligheter for drift av vann- og avløpsinfrastruktur.

- I denne saken/objektet har vi endret programmering fra trykkstyring til start/stopp-funksjon på trykkøkningspumper på vannforsyning. Resultatet har gitt oss en stor innsparing på strømforbruk, samtidig som vi leverer akkurat den samme pålagte tjenesten til abonnenten ute på vannledningsnettet, sier konstituert virksomhetsleder for Teknisk drift, Snorre Fauske. 

Forbruket har blitt redusert fra over 70 kwh per dag til under 20 kwh per dag.

stolpediagram strømforbruk

- Dette viser viktigheten av å fortsette utvikling av vann- og avløpstjenesten i kommunen og bruke midler for å spare midler, som igjen påvirker totaløkonomien til Løten kommune positivt.  Det er veldig gledelig at kommunens anskaffelse, pluss flink medarbeidere hos Teknisk drift, leverer gode resultater, sier Fauske med et smil. 

- Dette er et meget godt eksempel på at ny teknologi kan gi gevinst uten negative konsekvenser for verken innbyggere eller ansatte, tvert imot, sier Vigdis Kjendlie, virksomhetsleder for Utvikling og digitalisering. 

vannmpumpe
Bilde viser hvordan en trykkøkningsstasjonen for vann ser ut innvendig. Stasjonen inneholder enkelt forklart infrastruktur relatert til leveranse av vann. Vannledning inn, 3 pumper og vannledning ut. Forsyning av vann blir kontrollert gjennom et styringssystemet som styrer og overvåker prosessen med forsyning av vann ut på nettet og til abonnenter.