Dette prosjektet startet som et samarbeid med NAV Løten for ca. 10 år siden for å lære ungdom om personlig økonomi og som et forsøk på å unngå at folk havner i Luksusfellen.

-Vi har videreutviklet det mer og mer, og tilpasset det til tidens tann. Etter fagfornyelsen har det i tillegg kommet inn som læringsmål i blant annet samfunnsfag. Jeg synes dette er en nyttig og lærerik uke, og som jeg føler elevene kan få et meget godt utbytte av, sier lærer Helene Østvold. 

Arbeid på ipaden

I starten av uka ble elevene delt inn i ektepar. Sammen skulle de gjøre ting som å søke jobb, finne sted å bo, ta opp lån, krangle, bli enige, evt. søke om skilsmisse og bruke penger på en fornuftig måte. Her er noen av 10.klasseelevenes inntrykk av prosjektet:

Lina mener økonomiprosjektet er lærerikt for det viser unge elver hvordan voksenlivet kan være, som oppturer og nedturer.

Ingrid mener det viser hvordan man kan håndtere ulike økonomiske situasjoner som kan oppstå når man minst venter det.

Simen W. mener det er interessant å se hvordan fag som for eksempel matte kan bli brukt til daglig, og ikke bare på skolen, siden vi må lage budsjetter, regne størrelser og håndtere penger.

Ungdommer i klasserom

Johanne mener at man får mye kunnskap på tvers av de ulike fagene som matte, samfunnsfag og litt norsk, noe som fører til en større forståelse og gjør det lettere å se sammenhengen mellom disse.

Lina M. synes det er spennende og morsomt å ikke vite hva som skjer neste. Da vi trekker lykkekort kan vi få alt fra å vinne en million kroner, til at samboeren har fått barn etter et one night stand i studietiden. Noen har fått tvillinger, mens andre har arvet penger.

Oppgavekort

Mina synes at de nye klassene som ble laget for økonomiuka bringer elever sammen og skaper et mye bedre miljø på tvers av de vanlige klassene.

Victoria synes økonomiprosjektet er et av de viktigste tingene vi lærer på skolen, da vi garantert får bruk for dette senere i livet.

Månedlige utgifter