Ole Gjermund har jobbet som økonomirådgiver i Løten kommune siden 2022. Bak seg hadde han ni år som økonomirådgiver i Elverum kommune. Løten er en noe mindre kommune enn Elverum, og det merker Ole Gjermund, som tidligere har arbeidet med mer spesifikke oppgaver, men som nå opplever å gjøre litt mer forskjellige ting.

- Løten er en mindre organisasjon, det merker man jo på godt og vondt. Fagmiljøene blir litt mindre, så man blir litt mer sårbar, men jeg opplever samtidig at det er kortere avstander beslutningsmessig. Det opplever jeg som veldig positivt. Sitter man med en utfordring så føler jeg det er lettere å løse den fortere her. Jeg tror det har med størrelsen å gjøre, sier han.

Handlings- og økonomiplan

Stabsenheten for økonomi- og virksomhetsstyring består av sju personer og de er i prosess med å ansette en til. Den største oppgaven til avdelingen er å utarbeide kommunens regnskap og/samt handlings- og økonomiplan i samarbeid med virksomhetene slik at kommunestyret har noe de kan vedta.

- Vi er en bidragsyter til kommunedirektørens forslag til budsjett som legges fram for politikerne i starten av november. Politikerne jobber med dette til midten av desember før vi innarbeider kommunestyrets vedtak inn i handlings- og økonomiplanen. Vi prøver å legge til rette slik at virksomhetslederne i kommunen kan rapportere tilbake til kommunestyret på en god måte det som de har vedtatt, forklarer Ole Gjermund.

I virkeligheten er han litt beskjeden, for uten hans avdeling hadde det ikke blitt verken innbetalinger eller utbetalinger fra kommunen.

- Vi er underlagt strenge lover og regler i forhold til regnskap og budsjett, sier han.

Ole Gjermund jobber hovedsakelig med refusjoner for ressurskrevende tjenester, tilskuddsberegninger til private barnehager, finansforvaltning og å følge opp virksomhetene i deres økonomistyring. I tillegg bidrar han i regnskaps- og budsjettarbeidet.

- Så dukker det ofte opp sånne ad hoc-ting. Det er veldig variert, men det er det som er artig da. smiler han.