Ved hjelp av ønsketreet vil mange barn som lever under økonomisk vanskelige kår få oppfylt et julegaveønske. Ønsketreet fylles med røde hjerter fra starten av desember til noen dager før jul. Frivillige gjør alt de kan for å hjelpe familier med lavinntekt, enslige mindreårige og de som kanskje ikke har noen å feire jul sammen med. 

Formålet med ønsketreet er å glede barn som lever under økonomisk vanskelige kår. Barn skal glede seg til jul og ha forhåpninger om gaver under treet. Slik er det ikke for alle. Vi håper på mange gavmilde mennesker oppsøker et ønsketre og oppfyller et gaveønske. Målet er at alle ønskene skal bli oppfylt.

Hvordan delta på "Ønsketreet"?

Ønsker du å delta på ‘Ønsketreet’ med gaveønsker for dine barn? Ønsketreet foregår slik: Ditt barn kan komme med ønske om julegave, hvor Røde Kors sørger for at ønsket blir hengt opp anonymt på treet. Løten Røde Kors henter aktuelle gaver på CC Hamar og de er ansvarlige for at gavene blir hentet av foreldre/foresatte ved Løten Røde Kors. 

Ønsker du å delta på ‘Ønsketreet’ med gaveønsker for dine barn? Hvis du ønsker å delta må du sende følgende informasjon; 
•    Barnets fornavn
•    Gaveønske
•    Navn og telefonnummer til foreldre / foresatte

Vi ønsker at eventuelle ønsker sendes til oss pr mail: nav.loten@nav.no

Det kan ikke garanteres at ønsket blir oppfylt, men alle som ønsker seg noe vil få en gave. (NB, ikke mulighet til å ønske seg elektronikk).  

Ved å sende inn navn og ønske for ditt/dine barn samtykker du til at NAV Løten kan gi kontaktinformasjon om deg til Løten Røde Kors. 

Frist: Innen 14.november. Ønsketreet settes opp allerede 18.november

Slik kan du oppfylle et ønske

Dra til CC Hamar, plukk med deg et hjerte fra treet og kjøp det som står på. Leverer gaven til den aktøren som har ansvaret for ønsketreet der det er plassert. Det er viktig at du leverer det røde hjertet sammen med gaven. Da sikrer vi at den kommer frem til riktig mottaker. Det henges opp et grønt hjerte på treet for hvert oppfylte ønske.