Om 1,5 år vil grisene kunne flytte inn og Norsvin vil kunne fortsette sitt målrettede avlsarbeid, forskning og innovasjon for å øke dyrevelferd, minske klimagassutslipp og sikre en god svineproduksjon over hele verden. 

-Det er en gledelig og stor dag for oss. Vi er veldig glade for at Norsvin har funnet lokalitet i Løten. Det er stort at Løten kan være vertskap for å være med og utvikle genetikk i verdensklasse, sier ordfører Marte Larsen Tønseth før hun setter seg inn i gravemaskina og tar de første spadetakene.

Genetikk på verdensbasis

Administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes, berømmet kommunen for å ha fått på plass reguleringsplanen såpass raskt. Han kunne gi oss gode grunner til at de ønsker å bygge verdens mest moderne testanlegg for råner akkurat i Brattbakken.

-Det blir et innovasjonssenter for svinegenetikk på verdensbasis. Norge er en grønn lunge for svinehelse. Skogen her er med å verne mot virussykdommer, sier han.

Norge har god svinehelse og dette vil Norsvin beholde. En av grunnene er at besetningene ligger spredt og dermed ikke kan smitte hverandre. Eik-Nes trakk fram at den nye teststasjonen vil være med å styrke Norsvin sin posisjon internasjonalt.

-De beste genene vil spres til 55 land. Disse genene gir griser som spiser lite for, har god helse og vokser godt. At de trenger lite for gjør at produksjonen blir mer arealeffektiv. Løten er nå satt på kartet for internasjonal utvikling av genetikk, avslutter han.

Styreleder i Norsvin, Per Inge Egeland, hadde tatt turen fra Ryfylke til Løten for å overvære den store begivenheten. Han har vært med og jobbet med mulige løsninger for teststasjon i tre år og var nå kommet til en merkedag.

-Det er spennende å være her. Så er det et eldorado for en vestlending – det er jo helt flatt, sier han med glimt i øyet.

KLARE: Fra venstre Per Inge Egeland, Jørg Jørgensen og Olav Eik-Nes fra Norsvin
Fra venstre: Per Inge Egeland, Jørn Jørgensen og Olav Eik-Nes fra Norsvin

Det ble vist fram en video hvor man kunne se metodene Norsvin bruker i sitt arbeid. Det var blant annet vektovervåkning, CT-scanning og eksteriørbedømming. Av de 28 000 rånene som undersøkes i året er det kun 120 som plukkes ut for å få videreført sine gener. Alle målinger som foretas gjøres med tanke på en mer bærekraftig og bedre dyrevelferdsmessig produksjon for over 100 millioner svin i hele verden. Norvin er de eneste i verden som bruker kamerateknologi for å studere atferden til grisen.

-Det er vanvittig viktig forskning som foregår her. For oss grisebønder blir det ei viktig tid framover, sier Egeland.

Godt samarbeid

Prosjektleder fra Norsvin, Jørn Jørgensen, er veldig fornøyd med samarbeidet mellom Løten kommune, grunneier Løiten Almenning og Norsvin, og at man har klart å lande reguleringsplanen slik at viktig grunnarbeid kan gjøres i høst som en forutsetning for å få anlegget ferdig etter planen våren 2024.

Når anlegget står ferdig vil det øke kapasiteten på testing av råner fra dagens 3.000 til 5.000 testdyr i året i et bygg på 4500 m2. Anlegget vil bidra til ca. 10 arbeidsplasser i Løten. Før den tid er det 18 500 tonn med masse som skal flyttes, noe som tilsvarer 650 biltilhengere. Det er Fjøssystemer som står for bygging av selve fjøset etter at entreprenør John Galten AS har gjort grunnarbeidene. Bygging av fjøset vil begynne etter at snøen smelter til våren. For Fjøssystemer sin del er dette deres største oppdrag noensinne. Kontrakten på ca. 100 millioner kroner er betydelig for bedriften som bygger 60-70 fjøs av mindre type per år.

OPPSTART: Representanter fra Løiten Almenning, Løten kommune, Norsvin, Fjøssystemer, Nordea og John Galten var samlet til oppstart i Brattbakken.

Viktig for Løten

Ordfører Marte Larsen Tønseth er glad for at Norsvin valgte Løten som lokasjon for den nye teststasjonen.

-Landbruket er en stor del av næringslivet i Løten og det er gledelig at Norsvin etablerer seg her. Med sitt målrettede avlsarbeid, forskning og innovasjon har de bidratt til 18 % reduksjon av klimagassutslipp fra svinekjøttproduksjon fra 90-tallet. Målet er ytterligere 11% reduksjon frem til 2030. Det er flott at nettopp mye av dette skal skje i vår kommune, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. Hun legger til at de er hjertelig velkomne til Løten som næringsdrivende.

Plansjef Kristin Ødegård Bryhn er like positiv som ordføreren.

-Vi er kjempeglad for å ha fått en sånn aktør i kommunen. De viser profesjonalitet gjennom reguleringsarbeidet. Å få kunne være med og bidra til svinegenetikk i verdensklasse er flott. Det vil gi ringvirkninger for Løten lokalt, sier hun.

-Det de finner ut her vil gi globale ringvirkninger på klima, avslutter næringsansvarlig i Løten kommune, Berte Sollerud Helgestad.