Pårørendeskolen foregår i Stange rådhus seks torsdager over sju uker med oppstart 19. september. Skolen arrangeres i tidsrommet 18.00 til 21.00.

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Praktisk informasjon

 • Datoer: 19.09, 26.09, 03.10, 17.10, 24.10 og 31.10. 
 • Tid: Kl 18.00-21.00
 • Påmelding: Frist 5. september. Send e-post til Nasjonalforeningen for folkehelsen eller ring tlf. 62 51 79 10              
 • Pris: 300 kr. Faktura blir tilsendt. 

Kursprogram

 • Torsdag 19. september: Demens – årsak – forløp – symptomer – behandling. Hva vet vi i dag? v/ sykehjemsoverlege i Ringsaker, Harald Sanaker.Ingen gruppesamtale denne kvelden.
 • Torsdag 26. september: Lover og rettigheter. Vergemål/fremtidsfullmakt 
 • Torsdag 3. oktober: Kommunikasjon og mestring
 • Torsdag 17. oktober: Pårørendeerfaring. Sorg og tap
 • Torsdag 24. oktober: Stønadsordninger og belferdsteknologi
 • Torsdag 31. oktober: Kommunale tiltak, Nasjonalforeningens tilbud, Kursevaluering.Ingen gruppesamtaler denne kvelden.

Timeplan

 • Kl. 18.00 – 19.30 - Forelesninger av fagperson/pårørende
 • Kl. 19.30 – 20.00 -  Kaffepause
 • Kl. 20.00 – 21.00 - Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon

Vi tar forbehold om endring i programmet.

Målsettinger for pårørendeskolen

 • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
 • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
 • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

Pårørendeskolen arrangeres av Hamarregionen demensforening og Ringsaker demensforening i samarbeid med Løten, Stange, Hamar og Ringsaker kommune.