Det var en gang….. for lenge, lenge siden……

Det går pilegrim-stier gjennom Løten og på Rokoberget finner vi ruinene etter St.Mikaels-kirka. Noen mener at denne kirka var en pilegrimskirke, og at svenske pilegrimer og andre som var på vei til Hamarkaupangen og Hamardomen (bispesetet) måtte betale avlat nettopp her. 

Kirkeruinen på Rokoberget har ikke bare en fantastisk utsikt men også fortellinger som strekker seg langt tilbake i tid. Her kan vi sitte å undre oss og med fantasiens hjelp prøve å se for oss et kirkebygg og alle pilegrimene som besøkte nettopp dette kirkebygget på høyden med utsikt både vidt og bredt. 

kirkeruin med kors

Pilegrimsvandring for elevene i Løten

Pilegrim for en dag er et skole-kirke samarbeid her i Løten, og nå i vår har Ann-Elin Lium, menighetspedagog, hatt med seg mellomtrinns-elever ved Jønsrud skole og Ådalsbruk skole ut på vandring fra kirkeruinen på Rokoberget og ned til Speiderhuset på Hammeren.  I forkant av selve vandringen besøkte hun elevene og fortalte om 

  • Olav Haraldsson og den tiden han levde i
  • Pilegrimene som startet sin vandring mot Nidaros for å besøke Olav den hellige sin grav 
  • Pilegrimene som går på de samme stiene i dag
  • Hvilke verdier og lengsler som ligger i ei pilegrimsvandring i dag med utgangspunkt i de syv pilegrims-nøkkelordene Frihet, Enkelhet, Stillhet, Bekymringsløshet, Langsomhet, Åndelighet og Fellesskap. 

Laget naturinstallasjoner undeveis

Under selve vandringsdagen fikk elevene små oppgaver med utgangspunkt i nøkkelordene for blant annet å bli inspirert til å gå med oppmerksomt nærvær i den vakre naturen. De laget natur-installasjoner ut fra nøkkelordet Fellesskap. 

Elevene på Jønsrud skole hadde med seg læringsbrettet sitt slik at de kunne ta bilder under vandringa. Noen av disse bildene henger nå oppe som en pilegrimsutstilling på skolen. Til høsten vil denne utstillingen bli å se i kirka. 

smilefjes laget av stein og pinner på gress

Gjennom et samarbeid med den lokale DKS-koordinatoren i Løten, Ola Röndahl, fikk vi mulighet til å bestille buss-transport til elevene slik at de kom seg fra skolen og fram til startpunktet for vandringa (et stykke nedenfor ruinen på Rokoberget). Pilegrimsvandringas mål var Speiderhuset på Hammeren, og her fikk elevene servert pølser og saft av et frivillig grillmannskap fra menighetsråd og fellesråd. En veldig hyggelig avslutning på ei vandring. 

Gode samarbeidspartnere er uvurderlig i et slikt arbeid. Prosjektet løftes videre til høsten. Da skal elever på Lund skole ut å gå.