Siden i høst har det pågått arbeider med rundkjøringen i Prestegårdskrysset. Rundkjøringen fikk en for stor helling som nå er jevnet ut.

– Rundkjøringen begynner å nærme seg ferdig, begge ringene er ferdig steinsatt og vi jobber nå med å legge på plass jorda i sentraløya. Den siste finpussen gjøres til våren når telen har gått, sier byggeleder i Statens vegvesen, Brede Løvlien.

– Jeg legger nå på jorda i sentraløya. Etter det skal jeg fjerne alle massene som er brukt i forbindelse med den midlertidige omkjøringen. Jeg skal gjøre meg ferdig denne uken før asfalten kommer i neste uke (uke 50) sier John Morten Kristiansen som er maskinfører hos Dobloug entreprenør AS.