Kommunestyret har fått utredet tre strukturalternativer til dagens skolestruktur med kvalitet og innhold i skolen som det aller viktigste når vi skal utvikle framtidens skole. Med god kvalitet og innhold har elevene de beste forutsetninger for en god, tilrettelagt og faglig utfordrende hverdag, med trivsel og store muligheter for læring.

Kommunestyret ønsker bred medvirkning og innspill fra innbyggere, foreldre/foresatte, barn og unge og ansatte før beslutning om framtiden skole i Løten fattes.

Møtet avholdes i Løten kino 18.september kl. 18.00 og er åpent for alle. 
 
Thomas Nordahl, professor i pedagogikk og tidligere leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet, kommer og vil snakke om kvalitet og innhold og hva forskningen sier om faktorer som medvirker til å skape en god og framtidsrettet skole. 

Kommunedirektør Frank Hauge vil snakke om temaet "Bærekraftig skole for framtiden". 

Velkommen!