Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et lavterskeltilbud for deg som kjenner deg igjen i noen av punktene under: 

  • Strever du med tunge tanker og tristhet?
  • Er du anspent og stresset?
  • Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse?
  • Blir du utilpass i sosiale situasjoner?
  • Står du i fare for å bli sykmeldt? 
  • Synes du at du drikker litt mer enn du burde, eller har du begynt å teste farlige stoffer?

Da kan Rask psykisk helsehjelp være tilbudet du trenger.

Trenger ikke henvisning

- Du kan ta kontakt med Pål eller meg om du trenger hjelp. Det kan også være henvisning fra fastlegen, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt selv, enten du vil ringe, sende mail eller sms, sier Anette Esbjørnsen. 

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er både et lavterskeltilbud og et korttids behandlingstilbud. Alle får tilbud om kurs, mange får tilbud om veiledet selvhjelp (telefonveiledning med fokus på hva du gjør for å bli bedre) og noen får tilbud om kortvarig samtaleterapi. Det hele bygger på kognitiv terapi.

- Kurset heter Kom i gang-kurs og omhandler de vanligste psykiske helseplagene vi har i befolkningen vår, slik som depressive symptomer, angstsymptomer, søvnutfordringer og stresss og selvfølelse. RPH-teamet samarbeider med psykisk helsetjeneste om kurset. Kurset foregår annenhver mandag i lokalene til Løten virke, forteller Anette.

Hun er en av to personer i Løtens RPH-team. Anette er tverrfaglig spesialist, mens Pål er sykepleier. Begge tar videreutdanning i kognitiv terapi.

Gratis lavterskeltilbud uten påmelding

Å delta på Kom i gang-kurset er gratis, og passer for de for 16 år og oppover. Du kan starte når som helst, men Pål anbefaler å gå på så mange kurs som mulig.

- Det er undervisningskurs, ikke gruppebasert behandling, sier Pål.

- Det er ingen deleplikt eller introduksjonsrunde. Man må ikke si noen ting om man ikke selv ønsker, supplerer Anette.

Har du spørsmål om kurset eller RPH er det bare å ta kontakt med Anette eller Pål.

- Du trenger ingen henvisning for å komme i kontakt med oss. Du trenger bare et ønske om å få et bedre liv, sier Pål.

- Det skal være lavterskel, og være raskt og enkelt å komme i kontakt med oss. Man skal slippe all ventetiden og komme rask til rett instans, sier Anette.

Kombinert behandling

For noen holder det med å delta på Kom i gang-kursene, for der får man informasjon om ulike tilstander og hva man selv kan gjøre for å unngå tilstandene, eller bli bedre om man har symptomer. Hjelp til selvhjelp, altså.

- Men for noen er ikke det nok, og da kan man kombinere flere av stegene i pyramiden samtidig, sier Anette og henviser til RPH-pyramiden (se under).

blå pyramide med tekst

Trinn to, assistert selvhjelp, er en form for internettbasert behandling med ulike moduler som Anette eller Pål veileder deg gjennom. Her finner man moduler som er passende for dine utfordringer.

I noen få tilfeller tilbyr de også kortvarig en-til-en oppfølging.

- Gjennomsnittlig varighet på behandlingstiden er cirka sju uker, sier Pål.

Gode tilbakemeldinger

Løten kommune startet offisielt med Rask psykisk helsehjelp i januar 2024. Anette og Pål har veldig gode erfaringer med det så langt.

- Det er gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere, sier Anette.

De opplever derimot at det er få som kommer på kurs og at det er vanskelig å rekruttere deltakere.

- Målet vårt er at flere folk skal få behandling tidligere, og at de skal bli gode på å behandle seg selv, sier Pål.

Forsking viser at de som benytter seg av Rask psykisk helsehjelp har en tilfriskningsprosent på 63,5, sammenliknet med vanlig omsorg, som har en tilfriskningsprosent på 38,3 %. Dette tyder på at Rask psykisk helsehjelp har god effekt. 

- Det er en litt annen hjelp enn det folk er vant til, sier Pål. 

mann og kvinne som sitter lent mot tre