- Regjeringen legger fram prinsippvedtak i Nasjonal transportplan om at Rørosbanen og Solørbanen skal elektrifiseres, kunngjorde finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Elverum stasjon fredag 8. mars.

- Det er historisk vedtak. Nå vil Sentepartiet og Arbeiderpartiet at Stortinget skal slå fast at banene skal elektrifiseres.

Dette kommer ikke uten kamp. For Rørosbanen og Solørbanen har vært diskutert i mange år. De har vært truet av nedleggelse, men utviklingen de senere årene har heller vist at det er behov for at de oppgraderes. Dermed er det en merkedag for banene når ny nasjonal transportplan skal legges fram og etter hvert vedtas.

- Jeg er helt sikker på at Stortinget slutter seg til, sier Vedum, som trekker fram to fordeler ved elektrifisering.

- Vi ser hvor viktig det er å ha ei godstransportbane til i nord-sør-retning. Det er nasjonalt viktig, fordi det er sårbart. For det andre så tror jeg som lokalpolitiker at det har enormt mye å si for persontransporten, mer enn vi klarer å si nå. Det kommer til å binde området veldig sammen. 

Beredskap og personalttansport

Ordfører Marte Larsen Tønseth er utrolig glad for beskjeden fra Vedum.

To glade menn og ei dame

- Det er en utrolig gledens nyhet at elektrifisering ligger inne i NTP, både beredskapsmessig og muligheten vi har til høyere andel persontransport. For Løten sin del betyr det enormt med tanke på regionforstørring, at satsningen blir mer på jernbane innefor vår region og det er en viktig del av nullvekstmålet til Løten om å få flere over fra bil til bane for jobbreiser, sier hun.

Ordføreren og varaordfører Christen Engeloug trekker fram at dette i realiteten betyr dobbeltspor til Trondheim gjennom to flotte dalfører i Innlandet. 

- Ikke minst ser man hvor viktig det er i forhold til beredskap og persontransport, slik som vi har sett etter skadene på Dovrebanen, sier de.

Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen, trekker også fram beredskapsdimensjonen.

Ei blid dame og to blide menn

- Vi vet med det alvorlige bakteppet internasjonalt at det blir mye aktivitet regionalt her, blant annet fra Forsvaret. De har ved tidligere øvelser sagt at de bruker banen mer enn de trodde, sier han.

I gang med planlegging så fort som mulig

Det er et stort prosjekt som må planlegges. Vedum kan ikke svare på når det blir satt av midler, men han er innstilt på å gjøre det så raskt som mulig.

- Det vil bli satt av planleggingsmidler de nærmeste årene og med oppstart i slutten av perioden for NTP.

Forslag til ny Nasjonal transportplan legges fram 22. mars 2024 og skal gjelde i perioden 2024-2036.

Vedum anslår prosjektet med elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen til å koste åtte milliarder kroner.