Alle som er tilknyttet og får vann gjennom kommunal vannforsyning må rapportere vannforbruk. Absolutt siste frist for å melde inn vannforbruket er i dag, 2.januar 2024.

Vi ber deg gjerne bruke elektronisk link nedenfor som registreringsmetode. Benytt da avtalenummer og vannmålerID for å registrere avlesningen.

Registrer vannforbruket ditt

Automatisk vannmåler

Mange boliger og fritidseiendommer i Løten har installert automatisk vannmåler. Om du har en slik trenger du ikke melde inn vannforbruket til kommunen, men det kan være greit å ha oversikten for egen del.