Vi ønsker spesielt årets nye førsteklassinger hjertelig velkommen til første skoledag.

Under finner du oppmøtetidspunkter for de ulike klassetrinnene på de ulike skolene.

Jønsrud skole

Alle trinn starter kl. 08.50.

Ådalsbruk skole

1.trinn starter kl. 09.00.
2.-7.trinn starter kl. 08.30.

Lund skole

1.trinn starter kl. 08.45 og møter opp ved flaggstanga på skolens område.
2.-7.trinn starter kl. 08.15.

Østvang skole

1.trinn starter kl. 09.30.
2.-7.trinn starter kl. 08.30.

Løten ungdomsskole

Alle trinn starter kl. 08.30. 
8.trinn møter i auditoret, mens 9. og 10.trinn møter i klasserommene sine.