Skøytebana i idrettsparken finner du mellom Løtenhallen og Ungdommens hus. Det er en lysbryter på lyktestolpen nærmest Løtenhallen. For å slå på lyset må du trykke på denne. Lyset slår seg av automatisk kl. 21.00. 

Vaktmester Håvard Nyland har ryddet unnarennet i hoppbakken i Rævhi for kvist, så når det kommer snø er det muligheter for aking i denne bakken. 

lite mål på isbane

Andre skøyebaner i Løten:

  • Lund skole 
  • Østvang skole er under islegging
  • Jønsrud skole er under islegging