I Løten har vi fire valgkretser og under ser du oversikt over stemmelokalene.

Oversikt over valglokaler i Løten
StedAdresseSøndagMandag
Lund skoleGammalsrudvegen 6, 2340 Løten15.00-20.0015.00-20.00
Jønsrud skoleJønsrudvegen 5, 2340 Løten15.00-20.0015.00-20.00
Østvang skoleØstvangvegen 23, 2340 Løten15.00-20.0015.00-20.00
Ådalsbruk skoleOlarovegen 3, 2345 Ådalsbruk15.00-20.0015.00-20.00

Husk at du på valgdagen kun kan stemme i den kommunen du er folkeregistrert i. Du kan stemme i hvilket stemmelokale du vil.

Hvordan stemmer jeg?

Det eneste du trenger å ha med deg for å stemme, er gyldig legitimasjon med bilde. Vi har verter i alle valglokalene, som veileder og viser deg hva du skal gjøre.

Trenger jeg valgkort?

De aller fleste har fått valgkortet i sin digitale postkasse. Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. Her kan du se hvilken kommune du har stemmerett i, hvilken valgkrets du bor i og hva som er nærmeste valglokale.

Du trenger ikke ha med valgkortet for å stemme. Det eneste du trenger er gyldig legitimasjon med bilde. Valgkortet er ikke gyldig legitimasjon.