Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge i kommunen. Alle gode formål, aktiviteter eller utstyr som barn og unge delta i og ha nytte av vil bli prioritert

Søknadsfristen for våren 2023 er den 19. april.

» Les mer om hvordan du søker