Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling. Maks støtte er 50% av investeringen, begrenset oppad til kr 50 000,-.

Tiltaket det søkes støtte til skal bidra til næringsetablering, verdiskaping og sysselsetting. Søknadene prioriteres etter kommunens strategiske satsingsområder.

Søknadsfristen er 1. mai 2023. Søknaden sendes til post@hamarregionen.no

Søknadsskjema (PDF, 40KB)

Har du spørsmål kan du kontakte Berte Sollerud Helgestad, næringskontakt Løten kommune, tlf: 99512512.