Hvert år, fra 16.-22.september, arrangeres Europeisk mobilitetsuke. I år er temaet «Spar energi». Hele Europa går sammen om å jobbe for det samme temaet denne uka. I Løten kommune jobber vi aktivt for å bidra til utvikling innenfor transportsektoren gjennom hele året. 

- Vi jobber blant annet med innspill til Nasjonal transportplan for å sørge for å sette fokus på minimum to togavganger i timen mellom Oslo og Lillehammer. Dette ett av temaene vi jobber med i Jernbaneforum Dovrebanen Sør, forteller ordfører Marte Larsen Tønseth. Et av temaene der som er enda nærmere Løten er elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen. 

Kommunestyret bidrar med høringsinnspill til planer som er ute på høring. Noe av det nyeste som har blitt behandlet et nullvekstmålet til Mjøsbyen. 

Mjøsbyen

Løten kommune har, sammen med de ti andre kommunene i Mjøsbyen, gått sammen om arbeidet med en felles areal- og transportplan. Våren 2023 sluttet vi oss til nullvekstmålet for persontransport i Mjsøbyen. Hensikten med nullvekstmålet er å redusere utslipp fra transportsektoren, bedre folkehelsen, samt bidra til økonomiske fordeler. Mindre støy og svevestøv, reduksjon av trafikkulykker, mindre behov for å bygge ny infrastruktur og mindre areal til parkering er viktige gevinster av nullvekstmålet. Nullvekstmålet betyr at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange i byområdene. Nullvekstmålet gjelder for personbiltrafikk, inkludert elbiler. Nullvekstmålet inkluderer ikke næringstransport som varetransport og mobil tjenesteyting eller gjennomgangstrafikk. Denne typen trafikk kan vokse uten at nullvekstmålet påvirkes. Nullvekstmålet betyr at vi ikke skal kjøre mer personbil enn i dag selv om befolkningen øker.

Hva kan du gjøre?

Hvilke valg du gjør i hverdagen har betydning. For at kommunene rundt Mjøsa skal kunne nå nullvekstmålet for persontrafikk for Mjøsbyen må vi som innbyggere ta kollektivtransport eller beina fatt når vi kan. Så bli med, ta bussen til byen eller sykle når du skal til Løten. Under får du fem tips til hvordan du kan spare energi ved å være mobil på andre måter enn med bil.

  • Bruk offentlig transport: Offentlig transport er ryggraden i miljøvennlig transport. Ta bussen eller toget, så blir det mindre kø på vegen og du kommer fortere fram (spesielt hvis det er mange som tar bussen!)
  • Vær aktiv: Turer på under fem kilometer kan gjøres med beina eller sykkel på maks tretti minutter. Du sparer energi og booster din fysiske og mentale helse. 
  • Føl friheten i å bevege deg uten bil: bare å eie en bil utgjør store kostnader. Beregninger viser at det koster deg ca. 113 000 kroner i året å eie en bil, hvorav ca. 11 000 kr er drivstoffutgifter
  • Reduser de unødvendige bilturene: Kan du planlegge bedre? Jobbe hjemmefra, gå til butikken eller biblioteket? Dele? Kombinere turer? Alt handler om fantasi!
  • Ta det pent: Brå akselerasjoner og bremsing kan øke drivstofforbruket betydelig. Se langt fram og tilpass kjørestilen etter forholdene. Da sparer du både lommeboka og miljøet.