Spillemidlene (tippemidlene) skal fordeles på nærmiljøanlegg, som er anlegg for egenorganisert aktivitet, og ordinære anlegg. Den siste kategorien inkluderer anlegg for organisert idrett og friluftsliv. Det er Innlandet fylkeskommune som behandler søknadene etter prioritert liste fra kommunen. 

Disse anleggene i Løten får spillemidler i 2023:

  • Dagsturhytta i Løten, Løten kommune (ordinært anlegg)
  • Tennisbanene i idrettsparken, Løten kommune (ordinært anlegg)
  • Skileikanlegg på Budor skistadion, Nordbygda/Løten ski (nærmiljøanlegg)