Peder er godt i gang med saga når jeg finner elevene i skogkanten. De andre guttene holder planken slik at det blir lettere å sage. Tidligere på dagen har de lært å bruke vinkel. 

- Vi bruker vinkel slik at det skal bli rett. Vinkelen er 90 grader, forteller Mikkel.

- Men hvorfor sager dere plankene og hvorfor er det så viktig at det blir rett?

- Vi sager så de blir like lange. Det ser bedre ut da, sier Peder før han sager videre. 

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet elevene har gått i gang med går ut på å kloppe og merke stien mellom Jønsrud skole og Furasaga. Elevene skal lage klopper, altså planker skrudd sammen som legges over bløte områder, av materialer de har fått av Hamar og Hedemarken turistforening (HHT). De skal også merke med blå fliser i trærne og pinner med blå topp som de slår ned i bakken. De startet arbeidet denne uken i nærheten av skolen og planen er å gjøre så mye de rekker før snøen kommer. Resten tar de til våren. 

- Det er for å få flere folk ut. Det er et folkehelstiltak, sier lærer i 2.klasse, Terje Nyland.

to gutter som skrur klopper

Han tror at mange ikke vet om stien. Det skal settes opp skilt slik at den blir lettere å finne. De siste årene har det blitt hogd mye i området og selv en som er kjent der vil kunne ha litt vanskeligheter med å kjenne seg igjen. Da er det godt at elevene bruker timene på uteskole til å bidra.

- Unger syns det er artig med praktisk arbeid, sier Nyland. 

Mikkel er enig.

- Det er artig å være med på dette. Mye morsommere enn å gå tur, sier han. 

Rydding

Et steinkast unna guttene som skrur og bærer plank høres latter. 2.klasse, som består av åtte jenter, rydder kvist. De løfter og drar, kvistene skal vekk fra stien. Sofie forklarer hvordan det gjøres.

små jenter som rydder kvist

- Vi har flytta kvister. Først sånne tjukke, som vi brukte til å lage en bru over bekken. Så har vi flytta trær og kvister til hauger borti skogen der. 

De rydder litt ekstra til ære for fotografen før de tar sekken på ryggen og går bort til gapahuken for ei matpause. 

Leder i HHT, Margrete Ruud Skjeseth, er veldig positiv til prosjektet som er satt i gang på Jønsrud.

- Det er kjempepositivt at vi får til samarbeidsprosjekter mellom skoler og frivilligheten. Dette er en sti som allerede er merka og som nå skal bli oppgradert. Våre frivillige skal være med å bygge ei bru over en bekk. Samarbeidet er bra for alle. Det er fint for elevene å være med på et praktisk prosjekt, sier hun. 

jentegjeng som sitter i en kvisthaug