Løten kommune vil i løpet av badesesongen følge opp med å ta flere vannprøver, og vi gir fortløpende informasjon om resultater fra disse. 

Resultat badevann

Haverbekkvika (vannprøven ble tatt 28. juni):
E. coli: Utmerket(4)
IE (Intestinale enterokokker): Utmerket (3)

Måleparameterne er (pr. 100 ml)

  • Utmerket hvis 95 % av prøvene er slik: E. coli lavere enn 500 - IE lavere enn 200. Merkes på kart med grønn farge.
  • God hvis 95 % av prøvene er slik: E. coli lavere enn 400 - IE lavere enn 1000.
    Merkes på kart med lysegrønn farge.
  • Tilstrekkelig hvis 90 % av prøvene er slik:  E. coli lavere enn 330 - IE lavere enn 900
    Merkes på kart med oransje farge.
  • Ikke tilstrekkelig hvis dårligere kvalitet. Bading anbefales ikke. 
    Merkes på kart med rød farge.

E. coli og IE

Det som måles (og oppgis ) er E. coli og IE - intestinale enterokokker (fekale streptokokker) E. coli indikerer tarmbakterier og er fersk avføring fra dyr eller mennesker, mens IE - intestinale enterokokker - viser om virus fortsatt kan være til stede i vannet.

Et visst innhold av slike bakterier i vann- og vassdrag er helt naturlig, men et svært høyt innhold av disse organismene i badevann kan være sykdomsfremkallende.

Se oversikt over badeplasser i Løten her