Dette er konklusjonen etter anbudskonkurransen som har pågått fra før påske og til midten av november. Det var tre leverandører som leverte inn totalt fire tilbud. Klagefristen for de øvrige tilbyderne er 9.desember.

-Det er snakk om en 20 års leieavtale for Løten kommune. I konkurransen leverte Syljuåsen AS ett meget godt tilbud med blant annet lavest pris, sier Erik Adolfsen, virksomhetsleder Eiendom.

Prosjekteringsleder Kjetil Kjærnes i Syljuåsen AS har tidligere bekreftet overfor Østlendingen at selskapet er dialog med Coop Innlandet, Vinmonopolet og en apotekkjede, som er aktuelle som leietakere i nybygget i Stasjonsvegen 7 og 9. Målet er å komme i gang med bygging til våren. Byggeprosessen skal ta 1,5 år. Syljuåsen AS uttaler til Østlendingen at de er opptatt av å være med og utvikle Løten sentrum og at blant annet fargevalget på bygget vil stå i stil til Munch-fargene ellers i sentrum.