Av de 93 søknadene var det 15 som ønsket overflytting til annen barnehage. Det var til sammen 78 helt nye søkere. 

Det var totalt 82 ledige plasser, der 65 var under 3 år, og 17 var over 3 år.

Av innkomne nye søknader var det 11 barn over 3 år og 67 under 3 år. Av de 15 som søkte om overflytting til ny barnehage var det 9 som ikke fikk sitt ønske oppfylt.

Det var 5 søkere født i 2024. Det var 3 søkere som ikke hadde Løtenadresse, og 1 søknad som kom inn etter fristen.

Ikke alle fikk plass i den eller de barnehagene de har ønsket seg i søknaden sin, og heller ikke alle fikk overflytting. Flere barnehager hadde få ledige plasser i forhold til søkermengde.

Vi kjører et samordnet opptak, hvor det tildeles plasser i både kommunale og private barnehager. 

Første opptaksrunde er nå gjennomført og det er kun de som ikke har rett på plass (født i 2024, ikke har Løtenadresse eller søkt etter fristen) som ikke ble tildelt plass i 1.runde i hovedopptaket.

De som er født i 2024 blir behandlet senere i opptaksprosessen. De som søkte overflytting, og som fikk avslag på det, blir også behandlet senere i opptaksprosessen.

Det er noen ledige plasser i enkelte av barnehagene.