Her er flere tall fra barnehageopptaket fra Opptaksutvalget:

  • Det var til sammen 82 helt nye søkere. 
  • Av innkomne nye søknader var det 11 barn over 3 år og 71 under 3 år. 
  • Det var totalt 72 ledige plasser, der 64 var under 3 år, og 8 var over 3 år.
  • Det var ingen søkere født i 2023.
  • Det var 4 søkere som ikke hadde Løtenadresse.

Ikke alle fikk plass i den eller de barnehagene de har ønsket seg i søknaden sin, og heller ikke alle som ønsket overflytting fikk det. I hver av skolekretsene Jønsrud og Lund hvor det kun er en barnehage, var det også i år stor søkning til disse barnehagene i forhold til antall ledige plasser.  Flere av barnehagene hadde få ledige plasser i forhold til søkermengde. Det er et samordnet opptak, hvor det tildeles plasser i både kommunale og private barnehager. 

Alle barn, det ble søkt plass for innen fristen til hovedopptaket 1. mars, vil etter hvert få et tilbud om plass, men det vil ta tid før samtlige får sin tildeling. 

Etter at andre opptaksrunde er gjennomført er det 7 søkere som ikke har fått tildelt plass, og som da vil få beskjed om hvor de får plass på et senere tidspunkt. Det tildeles plasser fortløpende dersom det blir ledig i noen av barnehagene.  Alle barn som er født før 31. desember 2022, og som det ble søkt plass for innen 1.mars, og som er bosatt i Løten, skal få tildelt plass. Det jobbes med ulike alternativer for hvordan mangel på barnehageplasser skal løses. 

Leke- og sosialiseringstilbud for ukrainske barnehagebarn våren 2023

I tillegg til at det jobbes med å opprette flere barnehageplasser fra høsten 2023, jobbes det også med å gi et tilbud til de Ukrainske barna som ikke har barnehageplass pr. nå. Her er det under planlegging å ta i bruk deler av Ryli barnehage. Det vil bli et leke/aktivitetstilbud med begrenset åpningstid. Det jobbes for at dette tilbudet skal være i drift i løpet av uke 16. Dette tilbudet opprettes først og fremst for at ungene skal få et trygt og godt leke- og sosialiseringstilbud sammen med andre barn, men også for å gi foreldrene mulighet til å starte på norskopplæring og introduksjonsprogrammet for flyktninger så fort som mulig.