Alle som er tilknyttet og får vann gjennom kommunal vannforsyning må rapportere vannforbruk. Du får i desember enten tilsendt en epost, en sms eller et kort i posten for å rapportere vannforbruket for året.

Vi ber deg gjerne bruke elektronisk link nedenfor som registreringsmetode. Benytt da avtalenummer og vannmålerID for å registrere avlesningen.


Husk: fristen for å registrere avlesningen er 22. desember. Ta kontakt med Teknisk drift om du har spørsmål eller har behov for hjelp.

Registrer vannforbruket ditt

Automatisk vannmåler

Mange boliger og fritidseiendommer i Løten har installert automatisk vannmåler. Om du har en slik trenger du ikke melde inn vannforbruket til kommunen, men det kan være greit å ha oversikten for egen del.