Radon er en usynlig og luktfri gass som kan ha alvorlige helsekonsekvenser hvis den siver inn i boligen din over tid.

Hamarregionen spesielt utsatt

I Hamarregionen er radon et ekstra stort problem på grunn av områdets geologiske forhold. Her finnes det mye løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter, spesielt alunskifer. 

Målesesongen for radon bør være i perioden fra 15. oktober til 15. april, som tilsvarer den kalde årstida. Dette er den beste tida å måle radonkonsentrasjonen, da boligen ofte er tett lukket når det er kaldt, og da kan konsentrasjon av radongass øke.

Hvordan måle radon?

Du kan bestille sporfilm fra et firma som leverer utstyr, og en oversikt over slike firma finner du her på Norsk radonforening sin hjemmeside.

Før bestillingen er det viktig å bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Det anbefales å måle i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Hvis boligen har flere etasjer, bør du måle minst i ett oppholdsrom i hver etasje. I leiligheter eller rom fra og med tredje etasje over bakkenivå, er det vanligvis ikke nødvendig å måle radon. Måletiden er 60 dager.

Viktig med individuell måling

Det er viktig å merke seg at resultatene fra nabolaget ditt ikke nødvendigvis er representative for ditt eget hjem. Radonkonsentrasjonen varierer fra hus til hus avhengig av grunnforhold under huset, husets alder og standard, samt bruken av huset.

Mens utendørs radonkonsentrasjon normalt er lav, er helsefaren betydelig når radongassen siver inn og konsentreres i innemiljøet, spesielt hvis den pustes inn over lengre tid. Radon utgjør en større risiko for personer som røyker, da radon også øker risikoen for lungekreft.

Norsk radonforening oppfordrer alle boligeiere til å ta ansvar for familiens helse ved å måle radonnivået i hjemmet.