Nasjonal Sikkerhets Myndighet (NSM) vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester. Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefaler NSM at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål, og som ikke får tilgang til virksomhetens interne systemer.
 
Flere kommuner og andre offentlige virksomheter i Norge har fulgt opp NSM sin anbefaling. Vår IT-partner, Indigo IKT, har anbefalt at NSMs anbefalinger følges noe flere av kommunene i Indigo-samarbeidet har vedtatt. Løten kommune har som godt innarbeidet policy å følge nasjonale føringer når det gjelder saker knyttet til informasjonssikkerhet noe som også bør følges i denne saken. På denne bekgrunn har kommunedirektøren i dag fattet følgende beslutning: 

Med bakgrunn i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets vurdering knyttet til bruk av TikTok og Telegram på kommunalt tjenesteutstyr (PC, mobiltelefoner og nettbrett) skal ikke TikTok og Telegram installeres på kommuneeide tjenestetelefoner eller på private telefoner der kommunalt ansatte har installert kommunale IT-løsninger som e-post, Teams eller andre arbeidsrelaterte IT- løsninger fra Løten kommune. 

Det kan gjøres unntak for kommunalt ansatte med reelt tjenstlig behov for å bruke TikTok og Telegram for å nå sine målgrupper. I slike tilfeller skal unntak begrunnet i tjenstlig behov godkjennes av informasjonssikkerhetsansvarlig (IKT-rådgiver Jan Gudbrandsen) og appene skal installeres på separat telefon/nettbrett uten tilknytning til kommunale tjenester/nettverk. 
 
Brudd på dette vil bli fulgt opp av nærmeste leder.
 
Pålegget iverksettes fra i dag torsdag 13. april.