Alle elever på 1. trinn med 50% plass eller mindre vil derfor få gratis SFO i skoleåret 2022/2023. Avgift for 100% plass blir 1547,- for elever på 1. trinn. 

Hvis noen med de nye prisene ønsker å søke om eller utvide plass-størrelse kan dette gjøres ved å gå inn på skoleportalen:

Endre SFO-plass her (Skoleportalen)

Oversikt over priser på SFO

Priser for 12 timer gratis for 1. trinn:

 • 100% plass: 1 547 kroner
 • 80% plass: 900 kroner
 • 60% plass: 245 kroner
 • 50% plass: 0 kroner
 • 40% plass: 0 kroner
 • 20% plass: 0 kroner
   

Priser for opphold i SFO (ordinære priser):

 • 100% plass: 3 315 kroner
 • 100% plass med leksehjelp (gjelder 3. og 4. trinn): 2 990 kroner
 • 80% plass: 2 700 kroner
 • 60% plass: 2 200 kroner
 • 50% plass: 2 030 kroner
 • 40% plass: 1 340 kroner
 • 20% plass: 700 kroner
 • Dagplass: 310 kroner
   

Elever med særskilte behov

SFO-plass for elever med særskilte behov 5. - 7. trinn: Gratis. 
Foresatte som ønsker dette SFO-tilbudet tar kontakt med SFO-leder. 

Ordning for redusert betaling (inntektsbasert)

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av SFO-plass for elever på 1. - 4. trinn. Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Søk om redusert betaling her

Husk at man MÅ legge ved/ettersende siste skattemelding. Løten kommune har foreløpig ikke tilgang til å hente opplysninger fra skattedirektoratet.