Ordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge fra 0 til og med 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. 

Mer informasjon om tilskuddsordningen hos Bufdir finner du her

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, privat aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Hvordan søker du?

Her finner du søknadsskjema hos Bufdir

Søknadsfristen er 3. november 2023.

Kontaktperson for ordningen i Løten kommune er Arne Jørstad. Send mail til Arne her.