Innlandet fylkeskommune vil også i 2023 gi tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner, og kommunene. Ungdom, unge førere, innvandrere, MC-førere og eldre trafikanter er prioritert. 

Hvilke tiltak kan få tilskudd?

Tilskuddsordningen omfatter i hovedsak tiltak rettet mot unge førere, innvandrere, MC-førere og eldre trafikanter.

Blant tiltak som er aktuelle ovenfor disse gruppene er:

  • møteplasser for motorinteressert ungdom med fokus på risikofaktorer som fart, rus og manglende bruk av bilbelte
  • trafikksikkerhetsopplæring for innvandrere.
  • MC-dag om sikkerhet i forkant av MC-sesongen.
  • sikkerhetskurs for MC
  • trafikksikkerhetskurs for eldre fotgjengere («TREFF»)
  • oppslutning om tiltaket «Bilfører 65+»

Søknadsfrist vil være i januar hvert år forutsatt nødvendige bevilgninger. I løpet av høsten blir det informert om søknadsfristen påfølgende år.

Les mer og søk på Innlandet fylkeskommunes sine sider.