Statsforvalteren sier: «basert på kommunens redegjørelser og dokumentasjon, legger vi til grunn at dere har rettet forholdene. Vi avslutter derfor tilsynet». 

- Dette har vært et prioritert arbeid som jeg og mine medarbeidere innenfor Oppvekst har jobbet mye og godt med, sier kommunalsjef May Birgit Kjeverud.

Det er laget en helt ny overordnet plan for trygt og godt skolemiljø med tilhørende prosedyrer og rutiner, et eget årshjul og konkrete skjemaer for tett oppfølges av 9A-saker i hele Løtenskolen. Det er også laget en helt egen digital oppvekstside i vårt kvalitetssystem EQS. Alle ansatte får kontinuerlig informasjon og opplæring i bruk av denne og hvordan dette skal praktiseres i det daglige arbeidet ute i skolene våre. Det siste er det aller viktigste, planen skal brukes daglig og kontinuerlig av alle ansatte i Løtenskolen.

profilbilde av dame med langt mørkt hår og briller

- Jeg er veldig stolt av alt det gode arbeidet som er lagt ned av mange for å gjøre oss enda bedre på dette området, som er avgjørende viktig for ungene våre! Jeg er også glad for å få slike type tilsyn, som jeg ser på som en mulighet til utvikling og forbedring. Slike tilsyn genererer veldig mye arbeid, men så kommer vi ut med et godt resultat for barnas beste og da er det verdt det! Ungene i Løten fortjener det beste, alltid, avslutter Kjeverud.