- Alle tre søkerne har både faglig og erfaringsmessig god bakgrunn for stillingene de nå går inn i. Jeg er veldig fornøyd med jobben vi har gjort nå med å få så gode ledere på plass, sier Kjeverud. 

Aril Normann, som har vært tilsatt som rektor ved Østvang skole siden høsten 2022, er nå fast ansatt som rektor ved den samme skolen.

- Dette er noe både elever, foreldre og ansatte har ønsket, og også jeg er veldig fornøyd med. Han har gjort en stor og god jobb som vikar der dette året, og er i god prosess med å utvikle Østvang skole framover, sier Kjeverud. 

Elisabeth Holen Freitag er ansatt som ny rektor ved Ådalsbruk skole, mens Lill Kristin Nomerstad er ansatt som styrer i Ådalsbruk barnehage. Freitag kommer fra jobben som SFO-leder på Østvang og vil starte i sin nye jobb på Ådalsbruk 1. mars. Nomerstad kommer fra jobb ved Jeriko skole i Oslo og vil begynne i barnehagen på Ådalsbruk 15. mars. 

Når Freitag begynner på Ådalsbruk skole vil stillingen som SFO-leder på Østvang bli ledig. Denne vil lyses ut raskt.